Slide background
Grensoverschrijdende
samenwerking
Meer lezen
Slide background

De GPRW-partners

Meer lezen

Slide background

Gezonde rivieren

Meer lezen

Wat is het GPRW?

Het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer is in 2011 opgericht en bestaat momenteel uit zeven partners. Aan Duitse kant zijn dat de Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Emsland en Bezirksregierung Münster, en vanuit Nederland het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen.

Inmiddels werken de partners al jarenlang samen op de volgende terreinen: klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid, vismigratie, bever- en muskusratten en waterkwaliteit. Het platform staat voor actieve grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer en is in deze vorm uniek langs de Duits-Nederlandse grens.
Image

Werkgebied

Het GPRW is primair actief in de beheergebieden van de partners van het GPRW, dat wil zeggen organisaties die zowel bestuurlijk als ambtelijk in het GPRW participeren en tevens een vaste, jaarlijkse financiële bijdrage betalen. Op dit moment zijn dat de Landkreis Grafschaft Bentheim (Nedersaksen/NDS), de Kreise Borken en Steinfurt (Noordrijn-Westfalen/NRW) en de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel (Nederland/NL). Per 1 januari 2024 verwelkomen de partners de Landkreis Emsland (Nedersaksen/NDS) en Bezirksregierung Münster (NRW) als nieuw GPRW-lid.

Werkwijze

Het GPRW bestaat uit een bestuurlijk overleg, een strategieteam en een coördinatiebureau. Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen en stelt de prioriteiten vast, beslist mee over de koers van complexe uitvoeringsstrategieën, stelt het jaarverslag en de begroting vast en wisselt onderling relevante informatie uit. 

Interessante feiten

Feature Box

0
Plattformpartner

Feature Box

0
km² Werkgebied

Feature Box

0
Projecten

Feature Box

0
km DE-NL Grens

De partners van het GPRW

Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen is sinds 2011 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Stefan Kuks;
Watergraaf waterschap Vechtstromen
Lid Strategieteam: Lisette van der Giessen;
Strategisch adviseur Duitsland

Zur Partnerwebsite

Landkreis Grafschaft Bentheim
Landkreis Grafschaft Bentheim is sinds 2011 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Sandra Cichon;
Erste Kreisrätin Landkreis Grafschaft Bentheim
Lid Strategieteam: Roberto Goncalves;
Leiter Abteilung Umwelt

Zur Partnerwebsite

Landkreis Emsland
Landkreis Emsland is sinds 2024 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Dr. Michael Kiehl;
Kreisbaurat - Dezernat III
Lid Strategieteam: Michael Reiners;
Abteilungsleiter Allgemeine Wasserwirtschaft

Zur Partnerwebsite

Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel is sinds 2011 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Hein Pieper;
Dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel
Lid Strategieteam: Kees Jan Leuvenink;
Senior beleidsadviseur waterveiligheid

Zur Partnerwebsite

Kreis Borken
Kreis Borken is sinds 2011 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Hubert Grothues; Verwaltungsvorstandsmitglied Kreis Borken
Lid Strategieteam: Friedel Wielers;
Leiter Abteilung Planung, Natur-, Arten- und Hochwasserschutz, Wasserbau

Zur Partnerwebsite

Kreis Steinfurt
Kreis Steinfurt is sinds 2020 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Dr. Rolf Winters;
Leiter des Umweltamtes
Lid Strategieteam: Werner Wenker;
Sachgebietsleiter Wasserwirtschaft

Zur Partnerwebsite

Bezirksregierung Münster
Bezirksregierung Münster is sinds 2024 GPRW-platformpartner.

Bestuurslid:
Dr. Christel Wies;
Abteilungsleiterin Umwelt und Arbeitsschutz
Lid Strategieteam: Klaus Brockmeier;
Dezernent Hochwasser und Hochwasserschutz

Zur Partnerwebsite

actuele projecten

LIVING Vecht(e)-Dinkel

LIVING Vecht(e)-Dinkel

Vechte
Pilotproject Losser-Gronau

Pilotproject Losser-Gronau

Dinkel
Waterrobuuste steden

Waterrobuuste steden

Allesomvattend
Swimway Vecht

Swimway Vecht

Vecht

onze thema's

Klimaatadaptatie

Aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de komende decennia. Gelukkig zijn er de laatste tijd veel nieuwe initiatieven op dit gebied ontstaan.

Vismigratie

De partners van het GPRW streven naar het behoud van gezonde watersystemen in hun respectievelijke werkgebieden. Een gezond watersysteem wordt onder andere gekenmerkt door een gezonde vispopulatie.

Europese Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water heeft als doel om uiterlijk in 2027 een goede toestand te bereiken voor alle oppervlaktewateren en grondwaterlichamen.

Invasieve soorten

De nutria en muskusratten zijn invasieve soorten, net als bepaalde vissoorten en planten. Invasieve soorten leiden herhaaldelijk tot grensoverschrijdende problemen.

Gegevens & kaarten

Rivieren en stromen stoppen niet bij de grens. Waarom zou het anders zijn met de bijbehorende meetgegevens en GEO-informatie?

Hoogwaterbescherming

Intensieve coördinatie in de Duits-Nederlandse bescherming tegen overstromingen zorgt voor een adequate voorbereiding op specifieke overstromingssituaties in de toekomst.

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links