GPRW-PROJECTEN

LIVING Vecht(e)-Dinkel

LIVING Vecht(e)-Dinkel

Het LIVING-project was gericht op het verminderen van de barrièrewerking van de grens in het internationale stroomgebied van Vecht en Dinkel. De grensoverschrijdende rivieren Vecht en Dinkel vormen al eeuwenlang verbindende elementen tussen de beide landen. LIVING versterkte deze banden op het gebied van hoogwaterbescherming, economische ontwikkeling, natuurherstel en recreatie, en bevorderde de ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit van de Duitse en Nederlandse burgers in het Vechtstroomgebied. In de drie werkpakketten ‘Uitvoering van het Vecht-Dinkel-programma‘, ‘Veilig en schoon water‘ en ‘Regionale economie en versterkte identiteit’ werden in totaal vijftien maatregelen uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de volgende grensoverschrijdende resultaten geboekt: een uitvoeringsprogramma en een hoogwatervoorspelmodel voor de Vecht, een retentiemaatregel voor de Dinkel in het gebied Losser-Gronau en een boek over de Dinkel, een verbeterde fietsroute langs de Vecht, het ‘varende klaslokaal’ op de Vechtzomp en de realisering van een toeristische trekpleister.

Lees meer over het project in het eindmagazine.

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024