Over het GPRW

Wat is het GPRW?

Het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer is in 2011 opgericht en bestaat momenteel uit zeven partners. Aan Duitse kant zijn dat de Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Emsland en Bezirksregierung Münster, en vanuit Nederland het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen.
Inmiddels werken de partners al jarenlang samen op de volgende terreinen: klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid, vismigratie, bever- en muskusratten en waterkwaliteit. Het platform staat voor actieve grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer en is in deze vorm uniek langs de Duits-Nederlandse grens.

  • Start van het platform: intentieverklaring ondertekend in 2011
  • Het platform is informeel, flexibel en vrijwillig
  • Het platform bestaat uit zeven platformpartners
  • Om de vier jaar beslissing tot voortzetting– actuele periode 2024-2027
  • Het werkgebied is vergelijkbaar met het gebied Rijndelta-Oost

Korte feiten over het GPRW

Image

Wat is het GPRW?

Partners:
Partners binnen het GPRW zijn vanuit Nederland het Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Rijn en IJssel, en aan Duitse kant de Landkreis Grafschaft Bentheim, de Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Bezirksregierung Münster en Landkreis Emsland. Elke partner is zowel in het ambtelijk Strategieteam als in het bestuur van het platform vertegenwoordigd. 

Duits-Nederlands coördinatiebureau:
Ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking is een Duits-Nederlands coördinatiebureau opgericht, dat sinds vele jaren bij de EUREGIO in Gronau is gevestigd. Het coördinatiebureau ondersteunt de grensoverschrijdende samenwerking tussen de platformpartners in twee talen. De taken van de medewerkers van het coördinatiebureau zijn gevarieerd. Meer informatie over de activiteiten van het coördinatiebureau vindt u onder Werkwijze van de GPRW.

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024