GPRW-PROJECTEN

Swimway Vecht

Swimway Vecht

Achter Swimway Vecht gaat een grensoverschrijdend project schuil waarin vismigratieroutes in kaart zijn gebracht en vispassages zijn geëvalueerd. Doel van het project is tot een gezamenlijke strategie te komen voor de monitoring van de stroomop- en stroomafwaartse vistrek op de Vecht. Het uiteindelijke doel is een gezonde en actieve vispopulatie in de Vecht die voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De naam van het project ‘Swimway’ sluit aan op bestaande internationale strategieën voor vismigratie en de monitoring daarvan, zoals bijvoorbeeld het initiatief ‘Swimway Waddenzee’.

Lees meer over het project op de website

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024