HET GPRW WERKT AAN DEZE THEMA'S

Hoogwaterveiligheid

Image
Image

Het thema hoogwaterbescherming wordt in Rijndelta-Oost grensoverschrijdend langs vier sporen opgepakt:

1. Operationale samenwerking - waarschuwings- en voorspelsystemen
Samenwerking met betrekking tot hoogwatervoorspelling en –waarschuwing vindt plaats:
a. in het complete Vecht-Dinkel systeem via het samenwerkingsverband Stroomgebiedsbreed Modelinstrumentarium Vecht-Dinkel (SMVD) in het bijzonder op basis van het hoogwatervoorspellingsmodel FEWS-Vecht (Flood Early Warning System)
b. in de deelstroomgebieden van de Berkel en de Oude IJssel via bilaterale samenwerking tussen Kreis Borken en WRIJ.
c. met de Hoogwatervoorspellingscentrale (HWVZ) in Hildesheim (NDS) op grond van hun hoogwatervoorspellingsmodel Panta Rhei .

Image
Image

2. Samenwerken tijdens hoogwater- / wateroverlastsituaties
In de afgelopen jaren heeft intensieve afstemming plaatsgevonden tussen de Duits-Nederlandse calamiteitenorganisaties om voldoende voorbereid te zijn op concrete hoogwatersituaties. Met enige regelmaat worden ook gezamenlijke hoogwateroefeningen voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Leest u hier het evaluatierapport van de meest recente hoogwateroefening "Waterwedloop" (2021). 

Image
Image

In 2012 is naar aanleiding van het hoogwater van augustus 2010 voor het eerst een zogeheten “Alarmplan” (lijst met contactgegevens) opgesteld voor crisissituaties. Deze lijst is te gebruiken bij zowel hoogwater als bij kwaliteitsissues, zoals vissterfte en onbedoelde en illegale lozingen. Aanvullend is ook een hoogwateractiekaart en een hoogwaterinformatiekaart opgesteld.. Ieder jaar coördineert het GPRW een actualisatieronde voor deze drie tools.

3. Beleidsmatige samenwerking – informatie-uitwisseling implementatie Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)

De grensoverschrijdende afstemming in het kader van de ROR in het gebied Rijndelta valt onder verantwoordelijkheid van de AGDR/SGDR, met ondersteuning van het GPRW. Doel is te komen tot grensoverschrijdende overstromingsgevaren- en -risicokaarten voor voorgeschreven, uiteenlopende scenario’s.

Image

4. Doelmatigheid van maatregelen – technische hoogwaterbescherming

Dit betreft de vraag of de beschikbare middelen en hoogwaterbeschermingsmaatregelen binnen de grensoverschrijdende stroomgebieden optimaal ingezet worden. In eerste instantie gaat het om uitwisseling van informatie over hoogwaterbeschermingsconcepten en geplande maatregelen en in uitvoering zijnde maatregelen.

Zie ook: POV, Projekt Veilige Vecht/Sichere Vechte, Gewässerkonzept Schlinge und Hochwasserschutzkonzept Issel

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024