Disclaimer

Disclaimer

Geschillenbeslechting
Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse telemedia-wet (‘Telemediengesetz‘; TMG) verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website in overeenstemming met de algemene wetgeving. Overeenkomstig §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die op onrechtmatige activiteiten duiden.

Verplichtingen om op grond van algemene wetgeving informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren blijven onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment waarop kennis wordt verkregen van een concrete inbreuk. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke inbreuk, zullen wij de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en kunnen daarom voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De aanbieder of beheerder in kwestie is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen; op dat moment is er geen onrechtmatige inhoud vastgesteld.

Zonder concrete aanwijzing voor een wetsovertreding kan echter niet redelijkerwijs worden verwacht dat de inhoud van de gelinkte pagina’s permanent wordt gecontroleerd. Zodra in links wetsovertredingen worden geconstateerd, zullen wij deze links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De inhoud en werken die door de beheerders van deze website zijn opgesteld, vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de auteur of maker in kwestie vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik toegestaan.

Voor zover de inhoud van deze website niet door de beheerder is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, vragen wij u ons hierop te wijzen. Zodra wij kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.


Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024