HET GPRW WERKT AAN DEZE THEMA'S

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel uiterlijk in 2027 voor alle oppervlaktewater- en grondwaterlichamen de goede toestand te bereiken. De criteria voor het oppervlaktewater zijn een goede chemische en een goede biologische kwaliteit. Voor grondwater geldt een goede chemische en een goede kwantitatieve toestand. Achteruitgang van de toestand van waterlichamen dient te worden voorkomen.

In het verleden heeft het GPRW de technische AGDR-werkgroep Waterkwaliteit/Monitoring ondersteunt bij het verzamelen van de actuele waterkwaliteitsgegevens aan weerszijden van de grens en het analyseren van overeenkomsten en verschillen in de beoordeling van die kwaliteit.
Naast de werkgroep Waterkwaliteit/Monitoring/Vismigratie is ook de werkgroep Grondwater actief. Iedere KRW-cyclus van 6 jaar rapporteren deze werkgroepen aan de stuurgroep (SGDR).
Het is goed om te markeren dat de regionale waterbeheerders -buiten het optimaliseren van de rwzi’s- weinig tot geen instrumenten hebben om de belasting met ongewenste stoffen te reduceren. Zowel de mestwetgeving als het toelatingsbeleid rondom bestrijdingsmiddelen (die samen de grootste problemen veroorzaken in regionale wateren) is een nationale aangelegenheid.

Heeft u een vraag over het GPRW? Neem contact met ons op.

Image
GPRW - Wij staan voor grensoverschrijdende samenwerking.

EUREGIO – GPRW Enscheder Straße 362,

D-48599 Gronau

+49 2562 702-29

info@gprw.eu

GPRW - Quick Links

Volgende data

  • Symposium 08 december 2023
  • GPRW Landrätetreffen 26 januari 2024