header nl

feature home

Stedelijk Water

 

VENV12730 12

Klimaatverandering leidt tot weersextremen die steeds vaker voorkomen. Daarbij gaat het zowel om extreme regen als om extreme droogte. In steden is dit het best zichtbaar in de vorm van wateroverlast, overstromingen,  een slechte waterkwaliteit door lange(re) droge perioden en hittestress. Dit heeft ingrijpende maatschappelijke gevolgen en leidt tot grote ruimtelijke opgaven.

 

Het GPRW gaat de komende jaren de Nederlandse waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de Nederlandse steden Zutphen en Hengelo en de Duitse steden Bocholt en Münster ondersteunen bij het project "waterrobuuste steden". Het coordinatiebureau zal een stimulerende en organiserende rol krijgen in het bijeen brengen van de gemeenten van de EUREGIO op dit thema. Dit gebeurt in aansluting op de werkconferentie die vanuit het GPRW in 2016 in Münster is gehouden.

Leest u meer over het project op de INTERREG-Website of in de aanvraag.