header nl

feature home

Stedelijk Water

Klimaatverandering leidt tot weersextremen die steeds vaker voorkomen. Daarbij gaat het zowel om extreme regen als om extreme droogte. In steden is dit het best zichtbaar in de vorm van wateroverlast, overstromingen,  een slechte waterkwaliteit door lange(re) droge perioden en hittestress. Dit heeft ingrijpende maatschappelijke gevolgen en leidt tot grote ruimtelijke opgaven.

 

Het GPRW gaat de komende jaren de Nederlandse steden Zutphen en Hengelo en de Duitse steden Bocholt en Münster ondersteunen bij het project "regenrobuuste steden". Het coordinatiebureau zal een stimulerende en organiserende rol krijgen in het bijeen brengen van de gemeenten van de EUREGIO op dit thema. Dit gebeurt in aansluting op de werkconferentie die vanuit het GPRW in 2016 in Münster is gehouden.