header nl

feature home

Waterkwaliteit

VENV12730 12

De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel uiterlijk in 2027 voor alle wateren de goede toestand te bereiken. De criteria voor de goede watertoestand zijn de chemische en biologische kwaliteit van het water, de structuur van het oppervlaktewater en kwantitatieve aspecten. 

 

In Rijndelta-Oost ondersteund het Regionale Platform een Duits-Nederlandse werkgroep Monitoring bij het verzamelen van de actuele waterkwaliteitsgegevens aan weerszijden van de grens en het analyseren van overeenkomsten en verschillen in de beoordeling van die kwaliteit. In 2015 heeft de werkgroep een eindrapportage uitgebracht over de waterkwaliteit in het grensgebied en de overeenkomsten en verschillen in de wijze van monitoren tussen Duitse en Nederlandse waterbeheerders. 

 

Leest u hier het eindrapport monitoring.