header nl

Klimaatadaptatie

 

De zomers van 2018 en 2019 kenmerken zich door recordtemperaturen en aanhoudende droogte met onvoldoende neerslag - zowel in Nederlands als Duitsland. De gevolgen zijn onder meer droge beekbeddingen, dalende grondwaterstanden, verminderde oogsten en (dreigende) tekorten in de drinkwatervoorziening. In dezelfde jaren werd het grensgebied echter ook getroffen door plaatselijk beperkte zware regenval met overstromingen. Situaties die zich in de toekomst vaker en sterker zullen voordoen als gevolg van klimaatverandering.

 

De vraag hoe om te gaan met deze veranderingen houdt veel instellingen in de regio bezig. Daarbij is er behoefte aan uitwisseling en de gecoördineerde ontwikkeling van actieplannen en strategieën. Belangrijke vragen bij de ontwikkeling van duurzame strategieën voor de watervoorziening op lange termijn zijn: hoe zien de klimaattrends op lange termijn er uit, vooral voor onze regio?  Wat zijn de mogelijke maatregelen - nu en in de toekomst?

 

Om deze kwesties aan te pakken, organiseerde het GPRW op 27 november 2019 een grensoverschrijdende regionale conferentie over "Watervoorziening en -schaarste in het landelijk gebied". Het doel van het evenement was om de aanpak van de buren in kaart te brengen en gezamenlijk na te denken over mogelijke grensoverschrijdende strategieën. Leest u hier meer over de uitkomsten van deze bijeenkomst.