header nl

feature home

Hoogwaterveiligheid

 

Foto DSCN2709 Lossersedijk aug2010 hoogwater2

Het thema hoogwaterbescherming wordt in Rijndelta-Oost grensoverschrijdend langs vier sporen opgepakt:

 

1) Operationale samenwerking - waarschuwings- en voorspelsystemen: Samenwerking met betrekking tot hoogwatervoorspelling en –waarschuwing vindt in het Vecht-Dinkel systeem plaats via het samenwerkingsverband SMV (Stroomgebiedsbreed Modelinstrumentarium Vecht) en via bilaterale afstemming voor de stroomgebieden van de Berkel en de Oude IJssel (Kreis Borken, WRIJ).

 

Zie ook FEWS Vechte.

 

2) Samenwerken tijdens hoogwater- / wateroverlastsituaties: In de afgelopen jaren heeft intensieve afstemming plaatsgevonden tussen de Duits-Nederlandse calamiteitenorganisaties om voldoende voorbereid te zijn op concrete hoogwatersituaties. Leest u hier het evaluatierapport van de hoogwateroefening "Waterwedloop" (2021).

 

3) Beleidsmatige samenwerking - Informatieuitwisseling invoering ROR (Europese Richtlijn Overstromingsrisico's): De grensoverschrijdende afstemming in het kader van de ROR in het gebied Rijndelta valt onder verantwoordelijkheid van de AGDR/SGDR, met ondersteuning van het GPRW.

 

4) Doelmatige uitvoering van maatregelen – technische hoogwaterbescherming: Dit betreft de vraag of de beschikbare middelen en hoogwaterbeschermingsmaatregelen binnen de grensoverschrijdende stroomgebieden optimaal ingezet worden. In eerste instantie gaat het om uitwisseling van informatie over geplande maatregelen en in uitvoering zijnde maatregelen.

 

Zie ook POVGewässerkonzept Schlingeprojekt und Hochwasserkonzept Issel.