header nl

Data & Kaarten

Rivieren en beken stoppen niet bij de grens, waarom zou het anders zijn met het bijbehorende kaartmateriaal??

 

In de afgelopen jaren is grensoverschrijdend kaartmateriaal ontwikkeld voor een aantal projecten en activiteiten, zoals voor hoogwateroefeningen of waterkwaliteit. Veel hiervan is door het GPRW verzameld en gearchiveerd. Daarnaast zijn verschillende GIS-gegevens in 2019 online verzameld door een Duits-Nederlandse werkgroep en zijn ze sindsdien beschikbaar in een story map.

 

Bent u op zoek naar grensoverschrijdende GIS-gegevens of wilt u de storymap bekijken? Neem dan contact met ons op. 

 

Meer informatie vindt u ook via de volgende links:

Voor 13 thema's is open data verzameld en als 'storymap' ter beschikking gesteld in het Duits en het Nederlands.

6 basiskaarten van het GPRW gebied

 

Thema kaarten:

Kaart hoofdwaterlopen GPRW gebied 2020

Kaart Hoogwater Contactgegevens 2019

Kaart vispasseerbaarheid Deltarijn-Oost 2019

KRW Waterkwaliteit en maatregelen waterlichamen Deltarijn-Oost 2020

 

Disclaimer: De kaarten en tabel worden niet bijgewerkt door het GPRW.