header nl

Bever- en muskusratten

Dit zijn verontrustende beelden: een tractor die plotseling wegzakt op een dijk, een dijk vol gaten die misschien niet bestand is tegen de volgende overstroming. Steeds vaker zijn muskusratten en beverratten verantwoordelijk voor dergelijke scenario's. De dieren graven door de aarde en hun complexe tunnelsystemen kunnen dijken en funderingen laten instorten. In de afgelopen jaren hebben ze zich exponentieel verspreid in Duitsland en Nederland, met onder andere schade aan de natuur, landbouw en waterbeheer tot gevolg. De knaagdieren, die afkomstig zijn uit Noord- en Zuid-Amerika, hebben nauwelijks natuurlijke vijanden bij ons en kunnen zich snel voortplanten - vier tot zes jongen kunnen meerdere keren per jaar geboren worden.

 

De dieren laten zich niet tegenhouden door de mens gemaakte grenzen. Dit is een van de redenen waarom we ook een grensoverschrijdende aanpak van de bestrijding moeten hanteren. Er zijn al verschillende initiatieven in dit verband, waaronder een Duits-Nederlandse pilot voor de gezamenlijke jacht op nutria's tussen de Kreis Borken en het Waterschap Rijn en IJssel. Toch is er nog steeds grote behoefte aan structurele kennisuitwisseling en coördinatie over de grenzen heen. Daarom wordt er in de herfst/winter van 2020 een Duits-Nederlandse conferentie over dit onderwerp georganiseerd.