header nl

feature home

Berkel

De Berkel ontspringt ca. 20 kilometer ten westen van Münster en vormt tussen het Duitse Vreden en het Nederlandse Eibergen deels de landsgrens. De Berkel stroomt over een lengte van ruim 110 kilometer alvorens uit te monden in de IJssel. Langs de Berkel wordt onder meer gewerkt aan de volgende grensoverschrijdende projecten:

 

  • het samenwerkingsproces Berkeln, met o.a. een jaarlijks Berklfestival en 2-jaarlijkse Berkelconferentie
  • Duits-Nederlands Gewässerkonzept Berkel
  • bescherming waterwinningsgebied langs de Berkel