header nl

feature home

Swimway Vecht

Achter Swimway Vecht gaat een grensoverschrijdend project schuil waarin vismigratiestromen in kaart zijn gebracht en vispassages zijn geëvalueerd. Het project beoogt tot een gemeenschappelijke strategie te komen voor de monitoring van de stroomop- en stroomafwaartse vistrek op de Vecht. Het uiteindelijke doel is een gezonde en actieve vispopulatie in de Vecht, die aansluit op de Europese Kaderrichtlijn Water. De naam van het project, 'Swimway', sluit aan op bestaande internationale strategieën voor vismigratie en de monitoring daarvan, zoals bijvoorbeeld het initiatief 'Swimway Waddenzee'.