header nl

feature home

LIVING-Vecht-Dinkel

 

VENV12730 12

Het LIVING-project streeft naar een vermindering van de barrièrewerking van de grens in het internationale stroomgebied van Vecht en Dinkel. De grensoverschrijdende rivieren Vecht en Dinkel vormen al eeuwenlang een verbindend element tussen de beide landen. LIVING versterkt deze banden op het gebied van hoogwaterbescherming, economische ontwikkeling, natuurherstel en recreatie, en bevordert een gezamenlijke identiteit van de Duitse en Nederlandse burgers in het Vechtstroomgebied. In drie werkpakketten, te weten 'Uitvoering van het Vecht-Dinkel-programma', 'Veilig en schoon water' en 'Regionale economie en versterkte identiteit' worden in totaal vijftien maatregelen uitgevoerd. Binnen deze maatregelen wordt onder andere gestreefd naar de volgende grensoverschrijdende resultaten: een uitvoeringsprogramma en een hoogwatervoorspelmodel voor de Vecht, een ontwikkelingsconcept en een retentiemaatregel voor de Dinkel; een verbeterde fietsroute langs de Vecht en de realisering van een toeristische trekpleister.

 

Leest u meer over het project op de website of in de aanvraag.