header nl

feature home

Grensmeander

VENV12730 12

Na jaren van voorbereiding en nadat in juni 2015 de eerste spade de grond in ging, was het in november 2017 eindelijk zover: de Duits-Nederlandse grensmeander op de Vecht bij Laar werd officieel geopend. Aan de noordzijde was bijna een kilometer dijk verlegd, waardoor er aan Nederlandse kant een 700 meter breder meander werd gecreëerd. Aangezien de grensmeander over de landsgrens tussen Duitsland en Nederland loopt, vormde de ligging van de grenssteen op de oude dijk een van de uitdagingen in dit project. De grensmeander past in de Vechtvisie en dient twee doelen: de verbetering van de hoogwaterveiligheid in het gebied en de transformatie van de Vecht in een levendige, halfnatuurlijke rivier met een hoge waterkwaliteit en meer ruimte voor de natuur. Door de aanpassingen moeten ook nieuwe diersoorten worden gestimuleerd zich in het gebied te vestigen.