header nl

feature home

Gewässerkonzept Schlinge

Schapen Boven Slinge2

In 2013 en 2014 is een grensoverschrijdende, hydrologische gebiedsanalyse voor het watersysteem van de Bovenslinge/Slinge uitgevoerd, door gezamenlijke Duitse en Nederlandse partners in dit stroomgebied. In het kader hiervan zijn zowel hoogwater- als laagwaterscenario's onderzocht en zijn mogelijke maatregelen voor ecologische verbetering van de beek opgesteld. De resultaten van deze gebiedsanalyse zijn in 2014 gepresenteerd aan de Duitse en Nederlandse gebiedspartners en vormen sindsdien de basis voor de grensoverschrijdende contacten en uitwisseling.