header nl

feature home

FEWS Vechte

Tussen 2010 en 2013 heeft het samenwerkingsverband SMV, onder leiding van het Waterschap Vechtstromen, een grensoverschrijdend hoogwatervoorspelmodel voor de Vecht gerealiseerd. Daarbij speelden de gegevensverzameling en de kennisontwikkeling een centrale rol. Dat geldt eveneens voor de operationele samenwerking tussen Nederlandse en Duitse waterbeheerders.

In december 2012 is de ontwikkelingsfase van het Duits-Nederlandse hoogwatervoorspelmodel FEWS Vecht voor de Overijsselse Vecht afgesloten. Na meerdere uitgebreide testruns is het FEWS Vecht tijdens het derde Vecht-symposium in september 2013 officieel gepresenteerd, waarna het sinds begin 2014 in het Vechtstroomgebied in gebruik is als hoogwatervoorspelmodel. De resultaten zijn voor alle geïnteresseerde Duitse en Nederlandse autoriteiten in Rijndelta-Oost real-time toegankelijk via een webrapportage.

De Duits-Nederlandse samenwerking is van groot belang voor de hoogwaterveiligheid, aangezien meer dan de helft van de afvoer van de Vecht afkomstig is uit Duitsland. Na FEWS Maas en FEWS Rijn is FEWS Vecht het op twee na grootste grensoverschrijdende hoogwatervoorspelmodel in Nederland.

Leest u hier meer.